Trauma dahil sa Domestic Violence

Question: 

     Ako po ay 10 yrs. na dito sa Japan. Seven yrs. kaming nagsama ng una kong asawa at permanent resident na ako ngayon. Grade one sa elementary ang anak ko.  Mula pa noon pinag bubuntis ko siya ay binubugbog na ako ng kanyang ama at sinasaktan din niya ang aking damdamin. Nagkaroon din siya ng relasyon sa ibang babae. Bawal din akong magluto ng Phil. foods at hindi pinapayagan na magsalita ng Tagalog. Iniisip ko na para sa kabutihan ito ng aming anak kaya lagi ko siyang pinapatawad. At nag-aral talaga ako ng Nihongo. Binawalan rin niya ako na makipag kaibigan sa mga Filipina at sinunod ko naman ito. Hindi rin niya ako pinapayagan na magsimba kapag araw ng Linggo at kung may okasyon.  Ayaw niya din pabinyagan ang aming anak para maging Katoliko.  Ang ginagawa niya sa akin ay nakita at naririnig ng aming anak at napansin ko na hindi na siya tumatawa man lamang. Dalawang taon na kaming hiwalay at sa wakas nitong nakaraang anim na buwan ay natapos rin ang aming "Divorce thru Mediation" sa Family Court. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag dahil tapos na ang aming divorce at may trabaho na rin ako. Subalit tuwing lalabas ako at makakakita ng taong kasing taas at idad ng dati kong asawa ay natatakot ako. Ninenerbyos (trauma) rin ako at may oras na sumasama ang aking pakiramdam. Nagaya rin ng aking anak ang mga masasamang salita ng kanyang ama at ginagawa niya sa akin ngayon. May oras na nagsusuka rin ako. Hindi ko rin mapigilan ang pag-iyak sa hating-gabi. Ang akala ko ay magbabago na aking buhay, subalit hindi mapanatag ang aking kalooban.

 Answer: 

     Sa mga kababaihan na naging biktima ng Domestic Violence (DV) kahit na ito ay physical o psychological, ay may mga kaso na hindi napapansin ng mismong biktima ang sugat ng kalooban na kanilang tinamo na sanhi nito.  Ang pagtitiis ng matagal na panahon ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa biktima.  Ito rin ay may epekto sa bata pagkatapos. Normal lamang na may mga pagkakataon na depressed, galit at takot ang nararamdaman. Makaka recover ka rin sa tulong ng tamang medikasyon.  Makakatulong din sa iyong recovery ang pag punta sa simbahan kung Linggo at maibalik ang iyong pananalig sa Diyos bilang Katoliko. Baka ito ay makatulong rin sa iyong anak. Mayroon rin mga grupo at iba't-ibang activities na maari ninyong salihan na mag-ina upang ikaw ay malibang.

     Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

 

ccwjp LINE  QR code:

ccwjpQRコード.jpg