Human trafficking (Trafficking in person)

Pangkaraniwang nangyayari  ay  ihahanap ng mapapasukan trabaho 00 dito sa Japan.   At pagdating dito ay kukunan ng komisyon sa paghanap ng trabaho, pag papapunta dito sa Japan, pamasahe at iba pang mahal na bayarin ang idinadagdag.

At pagkatapos nito, iba ang sweldo sa kontrata, ipinapasok sa hindi maayos na kondisyon ng trabaho at saka mo lamang malalaman na ikaw ay naloko.  Kukunin ang iyong passport, hindi malayang nakalalabas ng bahay, laging pinag babantaan at hindi ka makatakas.

Dito sa Japan ay maraming "sexual exploitation" na kaso ang nangyari.  Ngayon ang mga biktima nito ay inumpisahan nang suportahan ng gobyerno ng Japan.

*Ang mga ipinasok sa pabrika at farms dito sa Japan at pagdating dito ay hinihingan ng komisyon sa pagpasok sa trabaho, pagpapapunta dito at iba pang bayarin. At para mabayaran ito ay pinag tatrabaho ng mahabang oras, hindi tumatanggap ng tamang sweldo.  Ay mayroong din mga ganitong labor trafficking.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg