Trafficking - Natatakot umuwi sa sariling bansa

Q. Ako ay ______________ nasyonalidad na babae.  May kamag-anak ako na nagsabi na pumunta ako sa Japan, mapapadalhan ko ng pera ang aking mga magulang at kapatid at makapag papatayo rin ako ng malaking bahay.  Mababayaran ko rin ang matrikula ng nakababata kong kapatid na lalaki at makaiipon din ako ng pera. Sinabi din niya na sa Japan ay maraming trabaho, ligtas at maginhawa mamuhay.  Sa pabrika ang trabaho at susweldo ng \200,000/month.  Nito lang ang tiyuhin at tiyahin ko ay nagtrabaho sa Japan at nakapag papadala ng malaki sa kanilang pamilya, at naging mayaman sila.  Nalulungkot ang aking mga magulang subalit may utang na loob sila sa kamag-anak naming ito.  Saka talagang gipit kami sa pera kaya hindi kami makatangi.

Pinalabas na ako ay nag-iisang anak ng hindi ko kakilalang pamilya, binago rin ang aking pangalan at idad sa ibinigay sa aking passport.  At nakapasok ako ng Japan.  Ang totoo,  ang tunay kong idad ay 17 yrs. old subalit sa passport ako ay 15 yrs. old lang.  Pagdating ko sa airport ay ipinasa ako sa hindi ko kakilalang lalaki at pagkatapos nito ay diretcho na akong dinala sa kung saan lugar.  Sinabihan ako na ipatago ko sa lalaking ito ang aking passport at iba pang importanteng papeles.  Dinala ako sa hindi ko alam na lugar.  Kinulong ako sa bahay at hindi pinalalabas.  Ang lalaki ito ay nagsabi na (Ibebenta kita sa Japanese, para kumita ako).  Tumawag siya kung saan-saan lugar.  Takot na takot ako kaya bago niya ako maibenta ako ay tumakas (sa bintana) habang siya ay nasa labas. Agad kong tinawagan ang kaibigan (nandito sa Japan) ng isa naming kamag-anak. At humingi ako ng tulong. Bago ako lumipad papuntang Japan ay may ibinigay sa akin ang aking ama na telephone number na dapat tawagan kung sakaling may emergency.

May asawang Japanese ang kaibigan ng aming kamag-anak na ito at sinabihan ako na (Ako raw ay hinahanap ng Mapia at mapanganib kung uuwi sa aming bansa, kung maninirahan naman dito ay kailangan ang visa. Kung ayaw ko naman daw umuwi ay mas makabubuti kung ako ay mag papakasal sa isang Japanese).  Subalit hindi ito ang balak ko, at talagang takot na takot rin ako sa pag-uwi sa aking bansa.  Ang dahilan nito ay tinakasan ko ang lalaking gustong akong ipagbili, at ang kapalit nito ay tatakutin niya ang aking mga magulang at pagbabayarin sa aking ginawa.  Sa aming bansa ang mga pulis ay nababayaran ng pera kaya hindi panatag (safety) ang aking pamilya.  Maari kayang akong protektahan ng mga pulis sa Japan?

A. Sa aking palagay ang kaso mo ay may kinalaman sa "trafficking in person".  Isinama ka na parang ka-pamilya na pumasok dito sa Japan pero ang layunin ay para i-escort ka. At ang sumapo sa iyong lalaki ay isang "broker" na nagbebenta ng "tao".

Pagbabantaan nila ang iyong pamilya kaya natatakot kang rin umuwi sa inyong bansa.  Sa ngayon ay ligtas ka dahil nakatira ka sa iyong kakilala subalit hindi naman  habang panahon na maari kang tumira sa kanila.  Sinabihan ka ng taong tinitirhan mo ngayon na (kung hindi ka mag-papakasal sa Japanese ay hindi ka magkaroon ng visa), na kahit sinabi niya ito, na sa idad mong 17 yrs. old pa lamang at i-push ka sa ganitong bagay, ito ay hindi ayos.

Ang iyong pamilya na kasangkot sa "trafficking in person" ay talagang problema.  Na kahit umuwi ka sa inyo ay mayroon pa rin na miyembro ng pamilya na trafficker.   Hindi ko rin masabi na makabubuti sa iyo na umuwi ka na lamang sa iyong bansa.  Ang maari lang na gawin sa iyo ng Japanese na pulis ay, tanggapin ang iyong konsultasyon tungkol sa mga pangyayari at proteksyunan ang iyong kaligtasan habang ikaw ay nandito sa Japan.  At ang iba pang dapat mong gawin ay humingi ng tulong sa mga supporters ng "trafficking in person" para mabigyan ka rin nila ng proteksyon.  At kung sakaling ikaw ay hindi na uuwi sa iyong pamilya ay makabubuti na humingi ka ng tulong sa NGO at iba pang grupo na supporters sa mga biktima na bumalik na sa kanilang bansa. At pagkalipas ng maraming taon ay makapamumuhay ka rin ng ligtas at payapa sa sarili mong kakayahan at ito ay isa ring pamamaraan.  (Hindi ikaw ang maghahanap ng mga NGO or grupong ito dahil habang ikaw ay tinutulungan dito sa Japan may mga supporters na makikipag coordinate sa iyong bansa).

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg