Thai Woman Trafficking in Person

Inaresto ng Tokyo Metropolitan Police Department Office of Security ang manager ng isang night club at ang kanyang asawa dahil sa paglabag sa Immigration Control Act. (Recruitment and Illegal Employment).  Ang night club ay matatagpuan sa Ikaho Hot Spring sa Gunma Prefecture.  Kasama rin sa naaresto ay ang dalawang miyenbro ng Yakuza sa pagsuporta at panunulsol na gawin ito.  Itinangi ng mag asawa ang akusasyon.

Ayon sa pulis, kanilang inimbita ang dalawang Thai national na babae at pinagtrabaho bilang hostess na may malaking sweldo dito sa Japan. Siya ay nakarating dito bilang isang Temporary Visitor.  Upang makapunta dito ay sinagot nila ang kanyang pamasahe at ibang pang gastos sa pamumuhay. Siya ay naloko at nagkautang ng halagang \5,500,000.  Upang mabayaran ang utang na ito, ang 35 yrs old at over stay na Thai national na ito ay pinuwersang magtrabaho bilang "prostitute".

Ang second floor ng night club na ito ang lugar ng "brothel".  Kinumpiska rin ang  passport ng biktima at siya ay pilit na pinatira malapit sa brother. Siya rin ay hatid sundo ng kotse upang hindi makatakas. Ang kasong ito na hinatulan ng pulis na isang

kaso ng "Trafficking in Persons" at kanilang binigyan ng proteksyon ang dalawang babaeng Thai national.

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg