Suporta sa Secondary Sch.Student

Question:

   Ako po ay isang ina na may tatlong anak. Mayroon sana akong gustong ikonsulta tungkol sa anak kong grade six sa elementarya. Siya ay aking anak sa Filipino at ipinanganak ko sa Pilipinas. Five years ago ay nagpakasal ulit ako sa Japanese at nabiyayaan kami ng dalawang anak na babae. Japanese ang kanilang nasyonalidad, four at three years old at pumapasok sa nursery school (hoikuen).  Naging maayos naman ang aming pamumuhay kaya nag desisyon akong papuntahin dito ang aking anak na nasa Pilipinas (2 years ago).

   Napakahirap noon una dahil hindi pa siya marunong ng Nihongo.Siya din ay naninibago sa buhay dito sa Japan. Ayon sa kanyang teacher ay nag-aaral naman siyang mabuti subalit kumpara sa ibang bata ay hindi siya makasunod sa klase. Sa isang taon ay papasok na siya sa Junior High School at nag-aalala ako sa kanyang pag-aaral at baka ma bully din siya sa eskwelahan. Nais ko din sana siyang ipa private tutor subalit sakitin ang aking asawa kaya pareho kaming may part-time na trabaho ngayon. Ang kinikita naming mag-asawa ay pambayad lamang sa apartment at tipid na tipid ang aming budget sa pagkain. Hindi talaga magkasya ang aming kinikita para sa aming mag-anak.    Nais ko sanang malaman kung ano ang nararapat na suporta para sa aking anak.

Advice:

     Mahirap mamuhay dito sa Japan dahil kumpara sa Pilipinas ay mahal ang bayad sa apartment at mahal din ang presyo ng mga bilihin. Pareho kayong nagsisikap na maghanap-buhay at talagang mahirap iyan habang nagpapalaki ka din ng inyong mga anak. Kailangan pag-ingatan mo ang iyong kalusugan at baka magkasakit ka dahil sa sobrang pagod. Kung kulang ang inyong kinikita para sa inyong mag-anak ay makabubuting komunsulta ka sa inyong city/ward office. Maari mo din ikonsulta sa kanila kung may mga lugar na maaring sumuporta para sa pag-aaral ng mga Junior High School na bata. 

     Ang pambayad sa hoikuen ay maaring maging mura ayon sa kinikita ng magulang. Kung gusto niyang magpatuloy sa High School ay maari mo din itanong ang magagastos sa matrikula at iba pa. Mas madaling ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon ninyong mag-anak kung ipapakita mo ang resibo ng bayad sa apartment, kinikita ninyong mag-asawa, gastusin gaya ng tubig, gas, koryente, health condition ng iyong asawa, ang kanyang hospital card at iba pa.  Maaring kayong tumawag sa amin kung nais ninyong malaman ang pamamaraan ng pag konsulta sa kanila, dito sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg