Suporta Para sa Mga Single Parents

Question:

     Kami ay nag divorce na mag-asawa noong isang taon at ngayon ay isang "Single Mother" na may pinapalaking dalawang anak (3 and 5 yrs.old). Nagtatrabaho ako ng part-time sa isang "obento yasan". Kulang pa ang aking sweldo na pambayad sa upa sa bahay,gas, tubig, ilaw at pambili ng aming pagkain. Naubos na rin ang aking ipon at six months na akong hindi nakababayad ng aming health insurance at pension.  Isinanguni ko ito sa aming kompanya at sinabi na hindi raw ako kasapi ng health insurance. At isa pa ay nakakita ako ng trabaho na pang-gabi (taga linis) at pinapa alagaan ko sa baby sitter ang aking mga anak. Hindi ko pa rin mabayaran ang health insurance namin dahil kailangan kong bayaran ang kaibigan kong baby sitter ng mga bata. Madalas rin kapag may sakit ang aking mga anak ay hindi maaring hindi dalhin sa ospital kaya ako ay namumublema. Nitong mga nakakaraang araw ay napapagod ako dahil sa dalawa kong trabaho at wala na rin akong lakas na makapiling ang aking mga anak. Parati din sumasakit ang aking ulo sa pag-iisip kung paano ko maiaayos ang lahat ng aking mga bayarin.

Advice:

     Kahit na ang mga Japanese na "Single mothers" ay nahihirapan din sa kanilang pamumuhay Dito sa Japan, upang masuportahan ang mga "Single Parent" (pamumuhay) ay may public welfare assistance na ibinibigay ang gobyerno. Gusto naming malaman ang iyong sitwasyon ngayon. At kung ano ang gusto mong hinggin tulong ay maari kang komunsulta.

     Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg