Stalker (tagalog)

Sinabihan ako ng dati kong boyfriend na magkabalikan ulit kami at ito ay naging malaking problema sa akin.  Sinasaktan niya ako kaya ko siya hiniwalayan.  Wala na rin akong kontak sa kanya.  Sinabi ng duktor na siya ay may shinkaku shougai (personality disorder), at kahit ako ay problemado rin sa kanya.  Hinanap ng dati kong boyfriend ang aking address, nalaman din niya ang pinapasukan elementary school ng aking anak na babae. Nalaman din niya ang aming bahay na tinitirhan.  Pagkatapos nito, nang ako ay papasok na sa trabaho ay bigla na lamang siyang bumungad sa daan at niyayaya niya akong kumain sa labas o uminom kasama siya.  Tinanggihan ko siya subalit nalaman na niya ang aking tirahan.  Sa loob ng isang araw ay 5 beses siyang nag door bell at kahit sabihan ko sa inter phone na umuwi na lang siya. Kaya ako ay nag sumbong sa pulis at huminto na siya ng pag punta sa bahay.

Subalit ang nangyari naman ay may mga kakaibang e-mail na natatanggap ang aking anak.  Na ang mensahe sa e-mail ay iniimbitahan kaming mag-ina na kumain at kung saan gustong naming mamasyal.  Nitong mga nakakaraang araw kapag hindi ko nasagot ang e-mail niya ay tanga raw ako at pinag babantaan na may masamang mangyayari sa aming mag-ina.  Ano ba ang nararapat kong gawin dahil talagang natatakot na ako sa kanya.     

Ang stalker ay naka-focus lamang ang pag mamahal sa kanyang minamahal, at kung hindi mo siya papansinin, hanggang siya ay ma-satisfy siya ay magagalit.  Paulit-ulit niyang pagbubuhatan ng galit ang sino man sa iyong pamilya. Paulit-ulit siyang pupunta sa iyong bahay, susundan ka rin kahit saan ka magpunta.  Lagi rin siyang nakasubaybay sa iyong mga galaw o ginagawa.  Hindi ka dapat tumangi sa kanyang mga utos.  Kapag ikaw ay nagpakita ng hindi maganda sa kanya ay hindi ka niya hihintuan sa telepono, fax o kaya sa e-mail.

Ang kahulugan ng stalker ay ang paulit-ulit kang sinusundan kahit saan o stalking.  Ang mga importanteng points dito ay ito ay may malaking pinsala sa iyong pisikal na kalagayan at kaligtasan ng iyong tinitirhan.  Bago maging malubha ang mga pangyayari ay mas mainam na sumangguni ka agad sa pulis.  Kung ang dati mong boyfriend ay lumabag sa batas ng "stalker" siya ay bibigyan ng warning ng Chief of Police.  Kung hindi siya sumunod sa warning na ibinigay ay pararatingin ito sa Public Safety Commission at bibigyan siya ng Probition Order.  Kung hindi pa rin siya sumunod sa Probition Order ay papatungan siya ng kulang isang taon (1 year) na forced labor sa loob ng bilangguan (prison) at 1,000,000 yen na penalty.

Mag memo ka ng kung kailangan nangyari ang insidente, lugar, at ang detalyadong ginawa ng stalker. Itabi rin ang mga natanggap na e-mail mula sa stalker at ito ay magiging ibedensiya.

Mula July ,2013 ayon sa batas na kung paulit-ulit na makatatanggap ng e-mail ay labag sa regulasyon at maituturing na "stalker".

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg