Shinro Soudan - konsultasyon tungkol sa course

Q. Ako ay isang ina na may dalawang anak na nag-aaral.  Second year Middle School  na babae at grade 3 naman sa Elementary  na lalaki.  Ako ay Filipina na may long-term visa status.

  Sa isang taon ay mag third year Middle School na ang aking panganay at sa Japan bago makapasok ng High School ay kailangang pumasa sa entrance examination. Ang High School ay hindi compulsory education at narinig ko na may mga kailangan bayaran tuition fees.  Three years ago ay nag divorce kami ng aking asawa at bilang isang single mother ako ay nagtatrabaho para sa aming ikabubuhay.  Subalit hindi sapat ang aking kinikita kaya nanghingi ako ng tulong sa gobyerno (seikatsu hogo).  Domestic Violence (DV) ang dahilan kaya kami naghiwalay ng dati kong asawa kaya hindi ako maka kontak at maka sangguni sa kanya.  Wala rin pag-asa na kami ay kanyang matulungan sa pinansiyal.

  Mababa ang mga grades sa school ng anak kong babae.  Samantalang ang kanyang kapatid naman ay mahilig mag-aral kaya matataas ang grades nito.  Dalawa sila at iniisip ko na kapag nakatapos na ng Middle School ang aking panganay ay mas mainam na magtrabaho na lang subalit gusto pa niyang magpatuloy ng pag-aaral   hanggang High School.

 Ako ay nakatapos ng college sa Pilipinas subalit hindi ko alam ang tungkol sa entrance examination at tuition fee sa High School dito sa Japan. Ang mga impormasyon na galing sa eskwelahan ay maraming Kanji at hindi ko ito nababasa. Nitong mga nakaraan araw ay madalas kaming mag-away na mag-ina.  Hindi siya nakikipag-usap sa akin kaya ako ay naguguluhan kung ano ang nararapat kong gawin.

A: Sa Japan ay may sistema na ang mga magulang at gobyerno ay may pananagutan na pag-aralin ang bata hanggang makatapos ng Middle School at ang tawag dito ay "Compulsory Education".  Ang katotohan ay kung nakatapos lamang ng Middle School at makapagtrabaho na ay maliit lamang ang sweldo, halos walang chance na umasenso sa trabaho at iba pa. Kung iisipin ang kinabukasan ay posibleng mahirapan din makapag sarili sa buhay dahil sa pinansyal.  Kaya halos lahat ngayon sa Japan ay nagpapatuloy na ng pag-aaral sa High School at may iba't-ibang suportang inilaan.  Kapag nag third year Middle School na ang bata ay ito ang panahon na pag-uusapan ng magulang, anak kasama ang guro "Sansya Mendan" at ang konsultasyon tungkol sa career/course "Shinro Soudan" ng bata. Ito ay ginagawa ng maraming beses. Pag-uusapan dito kung saan High School siya mas mainam na pumasok at ang paghahanda sa entrance examination.  Kung tumatanggap naman ng seikatsu hogo ay dapat na makipag ugnayan sa in-charge na case worker upang iyong malaman ang regulasyon ng suportang maibibigay sa inyo.  Hindi lamang tungkol sa tuition fees, pamasahe, uniform at iba pa.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tel: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00