Shaken Baby Syndrome

Ako ay may baby.  Dahil ang kita (income) ng aking asawa ay hindi permanente kaya ako ay nag tatrabaho sa gabi habang siya naman ang nag-aalaga sa aming anak.  Iyakin ang aming baby sa gabi at at halos ayaw niyang tumahan.  Mahirap talaga siyang patahanin sa pag-iyak at kung minsan ay nawawala na ang aking pasensiya na halos gusto ko nang siyang ihagis.  Walang pasensiya ang aking asawa at hindi rin sanay na mag-alaga ng baby.  Kapag umiyak na aming anak ay agad niya itong kakargahin at kanyang yuyugyugin (shaken) ng paitaas at pababa. At minsan ay namutla ang mukha ng aming anak.  Pwersahan niya itong kakargahin kaya lalo namang mag-iiyak ang baby kaya mas nag-iinit ang kanyang ulo, at ang gagawin ng aking asawa ay lalo pa niyang yuyugyugin ang bata.  Noon sa news ay may napabalita na namatay ang baby dahil sa ganitong dahilan. Gusto kong ipaliwanag na mabuti sa aking asawa na malaking pinsala sa brain mechanism ng baby ang ginagawa niyang ito.

May mga kaso na malubhang naapektuhan ang baby pagkatapos nito at ang iba naman ay humahantong sa pagkamatay ng bata.  At ang tawag dito ay (Shaken Baby Syndrome).  Mas mapanganib ito sa mga batang six months old pa lamang dahil hindi pa matatag ang kanilang leeg.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg