Sexual Abuse sa Anak na Babae

Q. Ang aking anak na babae ay Junior High School student subalit ayaw niyang pumasok sa eskwelahan. Lagi lamang siyang nasa kwarto at walang ginagawa kundi mag "internet". Sa bahay namin ay walang ginagawa ang aking asawa, kundi magsugal at uminom ng alak. Nagtatrabaho ako sa gabi upang masuportahan ang aking pamilya kaya hindi ko napapansin ang emotional na problema ng aking anak.  Ang asawa ko ay talagang tuwang-tuwa sa aming anak kaya maliit pa lamang ito ay katabi niya lagi sa pagtulog.  Kahit umaayaw ang bata ay sabay pa rin silang naliligong mag-ama.  Ang totoo ay nagkaroon ng problema dahil baliwala lang sa kanya na ipakita at pahawakan ang kanyang private parts (ari) sa aming anak.  Lumalaki na ang bata at ayaw na nitong ipahipo ang kanyang dibdib at puwit.

Para sa akin ay hindi ito maganda para sa bata, subalit ang sagot ng aking asawa ay (Kultura dito sa Japan na kasamang naliligo ng ama ang kanyang anak na babae). (Pang karaniwan lang dito na papaliguan ng ama ang anak na babae at ganun din ang gagawin ng anak sa kanyang ama). (Sa mga bahay ng Hapon ang pagtulog na katabi sa futon ang bata ay ordinaryo lamang).  Ito ay kanyang ipinipilit. Kaya wala akong maisagot sa kanya. Baka mayroon siyang masamang ginawa sa aming anak. Ito ay lantad na sekreto ng pamilya, at maglakas loob akong sumangguni sa kanyang teacher. Gusto ko rin na dalhin siya para magpa "counseling".

A.Mag-kaiba ang inyong kultura, gaya ng magkasabay na paliligo ng mag-ama, at mag-katabi sa pagtulog ay "negative" ang dating sa iyo. Subalit dito sa Japan ang mga baby at maliliit na bata, kahit na (anak na babae)  na kasabay ng ama sa paliligo pati na rin sa pagtulog ay walang masamang implikasyon.

Subalit ang pagpapahipo ng ama sa kanyang delikadong parte (ari) at ang kanyang ugali na hipuin din ang dibdib at puwit ng iyong anak ay talagang kakaiba o hindi ayos.

Ang ginawa ito ng kanyang ama ay nagbigay marahil ng "trauma"sa bata. Ito ay isang dahilan kung bakit ayaw niyang pumasok sa school. Ang pag-aabsent niya sa school ay isang SOS emergency (sign) na ibig niyang ipahiwatig. Ng marinig namin ang salaysay mong ito ay naramdaman namin na may mabigat na problemang nangyayari. Ito ay talagang hindi namin mapapahintulutan. Tungkol naman sa "counseling", "sexual abuse" ang nangyari sa iyong anak kaya madiin namin na iminumungkahi na komunsulta ka sa "Jido-sodanjo" o sa Child Consultation Center.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg