Psychological na Pananakit

Ang aking Japanese na asawa ay talagang may masamang ugali, kahit ako ay binubugbog ay hindi siya nag-iiwan ng pasa o bakas sa akin.  Sa halip ng pisikal na pananakit ay mas matindi ang psychological na abuso ginagawa niya sa akin.  Kapag ako ay nasasaktan siya naman ay natutuwa.  Talagang nalulungkot at napapagod na ako sa aming pagsasama, kaya ako at ang aking anak na babae ay lumabas ng bahay at hiwalay na namuhay.  Noon bago ako lumabas ng bahay ay kumunsulta din ako tungkol sa Domestic Violence (DV).  Dahil nga ako ay hindi gaanong nabugbog kaya hindi gaanong nabigyan ng emerhensya na atensyon ang aking kaso.  Napapagod din ako sa pagpapaliwanag sa mga nangyari sa akin, kaya nagpasya na lang akong magsikap para kami makalabas ng bahay ng aking anak.  Alam ng aking asawa ang kanyang mga ginawa, at alam din niyang panindigan ko ang aking desisyon na huwag na kaming bumalik ng bahay kaya hindi na niya sinabi na bumalik kami.  Nakayanan namin ng anak ko na mamuhay na kaming dalawa lamang.

Ang aking problema ay tungkol sa Divorce.  Wala akong maipapakitang ebidensya ng masasamang ginawa ng aking asawa.  Dahil ito ay hindi nakikitang pananakit.  Ang katotohanan ay limang taon na ang nakalipas na hindi kami nagsasamang mag-asawa.  Wala din kaming komyunikasyon (contact) sa isat-isa.  Sa pangyayaring ito, ay hindi na talaga kami nagsama ulit at ito ba ay maaring maging isang ebidensya?  Noon sa isang pampublikong konsultasyon ay sinabihan ako na (kapag halos limang taon na hiwalay ay maaring mag divorce).

Mga dahilan na nakasaad sa ibaba na maaring makipag divorce.

Kung nagkaroon ng pagtataksil sa asawa (marital infidelity).
Kung talagang tinalikuran ang responsibilidad bilang asawa (abandoned in bad faith by the other party).
Kung hindi alam kung buhay pa o patay na ang asawa ng mahigit tatlong taon.
Kung ang asawa ay malubha na nasiraan ng ulo (mental illness) at wala ng kagalingan.
At iba pang dahilan na hindi na talagang maipagpapatuloy ang pagsasama bilang mag-asawa.

At sa mediation, o sa korte ay nasasabing pinakamalaking dahilan ng divorce.  Partikular na example ay pangbubugbog (DV), sugal, pagka baog (sexual impotence), pag-aaway ng pamilya ng mag-asawa, matagal na hiwalay o hindi nagsasama at iba pa.

At sa iyong kaso, ikaw ay nasa kategorya ng number 5.  Ang inyong matagal na paghihiwalay (long term separation) at imposible nang magsama pa bilang mag-asawa (Restoration of Legal Relationship is impossible) ay maituturing na ganito.

Ang paghihiwalay ng mahigit limang (5) taon ay ang tinutukoy na haba ng panahon na napakahirap o imposibleng magsama ulit bilang mag-asawa.  Kung mayroon anak ay lalo maging komplikado ang kaso kaya masasabing case by case basis.  Aming maipapayo na kumunsulta ka ulit sa abogadong dalubhasa sa divorce.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg