Para sa Mga Dayuhan na Nakarehistro bilang Mga Residente sa Japan

Ano ang Indibidwal na Numero (tinatawag ding "Aking Numero")

Simula sa Oktubre 2015, aabisuhan ka tungkol sa iyong 12-digit na Social Security at Tax Number (tinatawag ding Indibidwal na Numero o "Aking Numero").

Ano ang Indibidwal na Numero (tinatawag ding "Aking Numero")?

Ibinibigay ang Mga Indibidwal na Numero sa ilalim ng Social Security at Tax Number System, na batayan sa pag-uugnay at pagsasama-sama ng personal na impormasyong ibinibigay sa maraming ahensya sa ilalim ng pangalan ng taong nagmamay-ari nito. Ang System ay nagsisilbing social infrastructure upang pagbutihin ang pagiging epektibo at transparent ng mga social security at tax system, padaliin ang mga bagay-bagay para sa publiko at gumawa ng patas at makatarungang lipunan. Ang mga dayuhan na nakarehistro bilang mga residente sa Japan (mga mid-term na residente, espesyal na permanenteng residente, atbp.) ay makakatanggap din ng kanilang Mga Indibidwal na Numero.

more info