Pangalawang beses na Temporary Proteksyon

Q. Dahil sa alak ay noon pa ako laging nabubugbog ng asawa kong Japanese at namumublema ako. Mag dadalawang taon na ngayon, nakainom ulit siya noon at talagang nagwawala.  Nagsisigaw ako at humingi ng tulong na narinig naman ng aming kapit-bahay at agad tumawag sa 110. Dumating ang mga pulis sa bahay at tinanong ako ng marami bagay.  At ng gabi din iyon kami ay dinala sa shelter.  Dahil sa kanyang pang bubugbog ay nagkaroon ako ng mga pasa sa mukha at talagang na "shock" ako. Halos 10 days din kaming tumira sa loob ng shelter. Iniisip ko ang mga bata at ang kanilang kinabukasan, at wala din akong lakas ng loob na palakihin silang mag-isa kung ako ay makikipag divorce sa kanya.  Kaya nag desisyon na lang ako na bumalik sa aking asawa.  Natatandaan ko na sinabi ng staff na tumulong sa amin na (ang nangbubugbog na asawa ay hindi nagbabago ang ugali kaya mag-ingat ka) at kung sakaling (mauulit ito ay maari ka ulit na humingi ng tulong). Hindi ko malilimutan ang mga bilin niyang iyon.  Nang ako ay umuwi sa bahay ay halos 3 months na hindi siya uminom ng alak at hindi rin niya ako binubugbog.  Subalit pagkatapos lang dito ay agad naulit ang mga pangyayari.

Hindi ko sinabi sa kanya kung saan shelter kami tumira noon kami ay binigyan ng temporary proteksyon.  At ngayon ay talagang desidido na akong makipag hiwalay (divorce) sa kanya.  Maari ba akong pumasok sa shelter kahit pangalawang beses ko na ngayon?

A. Hindi imposible maipasok sa shelter kahit pangalawang beses na. May mga taong humingi ng tulong sa pulis, lumabas ng bahay at nabigyan ng temporary proteksyon.  At pagkatapos nilang makapag-isip na mabuti ay nag dedesisyon na lang umuwi ng bahay.  Masasabi na kahit na yong mga biktima napasok na sa shelter ay bigla rin nagbabago ang damdamin at bumabalik sa kanyang asawa.  Ang nangbugbog na asawa ay may panahon na masama ang ugali subalit may ipinapakita ring kabaitan kaya ang mga bagay na ito ang nagpapalito sa biktima.  Subalit may nakita kaming biktima na talagang suko na sa kanyang dinanas na DV at kailangan niyang pangalagaan ang bata kaya nag dedisisyon makipag hiwalay sa nang bubugbog na asawa.  May mga kaso na pitong beses (average) na lumabas ng bahay ang biktima.

Kaya ang mga supporters ni DV ay sanay na maraming beses na komukunsulta at pabago bago ang isip ng biktima. Kaya hindi masasabing isang beses lamang na maaring suportahan ang biktima.  Subalit may mga shelter na hindi tinatanggap ang biktima kung ito ay pangalawang beses na niyang pagpasok dito.  Ito ay iyong mga biktima ng DV na bumalik sa kanyang asawa at (dinala ako sa ganitong 000 shelter, at ito ay nasa ganitong 000 lugar) at iba pa, ay may posibilidad na ikwento sa kanyang asawa.  Dahil nga pangalawang beses na ito, at para na rin pangalagaan ang kaligtasan ng shelter at mga taong nasa loob nito at ganoon din ang iba pang shelter.  May mga ganitong patakaran na pinapasunod.  Subalit ikaw ay hindi lang isang beses maaring pumasok sa shelter, kaya huwag kang mag-alala.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg