Pag-aresto sa suspect sa ilegal na pag-papatrabaho

Ang kaso ng ilegal na trabahong ito ay nangyari sa Show Pub "GLAMOROUS" na matatagpuan sa siyudad ng Kumamoto, Chuo ward.  Ang mga pulis ng KUMAMOTO-KITA at iba pa, ay umaresto kay N.K, isang 59 yrs.old sa hinalang paglabag sa Immigration Control Law (Recruitment of Illegal Employment).

Ipinakilala ng suspect sa may- ari ng "GLAMOROUS" ang 20 yrs. old at 22 yrs. old na Filipina sa FUKUOKA airport at alam niya na ang mga ito ay pag tatrabahuhin ng iligal bilang mga hostess.  Ikinaila ng suspect ang akusasyon at sinasabing ipinakilala lamang niya ito para maging dancer.

Sang-ayon sa pulis, ang may-ari ng "GLAMOROUS" na naaresto din at hinihinalaan  lumabag sa Immigration Control Law ay nagbigay ng \10,000,000 sa suspect.  Noong 2012, sinasabing ang suspect ay nagpakilala ng ilang babaeng foreigners sa may-ari ng Show Pub na ito.

Human trafficking

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg