Notification Card (My Number)

Question:

Ako po ay isang Filipina na may dalawang anak, grade two sa elementarya ang panganay at ang bunso ay five years old. Siya ay pumapasok sa kindergarten na malapit sa amin tinitirhan. Domestic Violence (DV) ang dahilan kaya kami naghiwalay ng aking asawa. Plano ko na talagang makipag divorce sa kanya at asikasuhin ang mga kinakailangan dokumento para dito. Noon humiwalay kami sa kanya ay nakitira lamang kami sa aking kaibigan. Nagpapasalamat ako at magkakasama na kaming mag-iina ngayon sa isang apartment. Alam kong hinahanap niya kami at natatakot ako na malaman niya ang aming kinaroroonan, kaya hindi ako nagpalit ng address. Ito din ay para sa kaligtasan ng aking mga anak.

     Nagkausap kami ng aking kaibigan at nabanggit niya ang tungkol sa (My Number) (Aking Numero or My Number). Ako ay nag-aalala kaya komunsulta ako sa inyo. Balak ko din na mag part-time job at kailangan daw na ipaalam ko sa kompanya ang (Aking Numero). Nais kong makuha ang [Aking Numero] pati na din ang para sa aking mga anak subalit hindi pa kami divorce ng aking asawa at ito daw ay ihahatid sa dati naming address.

Ano ang nararapat kong gawin dahil wala akong Notification Card (Tsuchi Cado) at application form para magkaroon ng (Indibidwal Number Card)?

Advice:

     Nasa panganib ang buhay ng mga biktima ng Domestic Violence (DV) at kadalasan ay magkahiwalay ng tirahan ang mag-asawa. Dahil sa ganitong sitwasyon, kaya hindi sila makatanggap ng abiso at kanilang nagiging alalahanin.  Sa ganitong kaso ay maari kayong magkonsulta kung saan kayo nasasakop na city/ward office tungkol sa (Aking Numero). Mangyari lamang na ipaalam sa staff na in-charge na magkahiwalay kayo ng tirahan at ikaw ay biktima ng DV.  Hilingin mo din na mapanganib na kanyang malaman ang inyong tirahan.  Hindi lamang ang tungkol sa (Aking Numero), ang iba pang kinakailangan suporta ninyong mag-iina ay maari mo din ikonsulta sa kanila. At kung sa hinaharap ay magpapalit ka ng address ipaliwanag mo din ang panganib ng inyong sitwasyon na dapat na hindi niya malaman ito.

Kung kayo ay may mga katanungan ay maari po kayong tumawag sa amin sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

 

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg