Nalilitong Ina

Question:

     Ako po ay Filipina na may asawang Hapon at dalawang anak (kindergarten at 2 yrs old) at dito naninirahan. Marami kaming mag kakapatid at hirap ang aming pamumuhay kaya kahit bata pa ako ay nagtrabaho na ako dito sa Japan. Nakilala ko siya doon sa una kong pinag trabahuhan at kami ay nag pakasal.  Ako ay nanganak sa Philippines. Ipinasa ko ang aming "Marriage Contract",at nabigyan ako ng visa at nakapasok ulit dito sa Japan. Mula pa noon ipinag bubuntis ko ang aming pangalawang anak ay hindi na siya nag iintrega ng sweldo sa akin. Sa loob ng isang linggo ay isang beses lamang niya ako binibigyan ng \3,000. Pambili ko lamang ito ng gatas,diaper at wet tissue ng bata ay ubos na. Kapag pinag uusapan na ang tungkol sa pera ay nawawala siya sa mood (nagagalit) at hahawakan niya ang braso ko habang sinisigawan ako na "wala daw akong silbi". Ibinabalibag niya ang pagsasarado ng pinto kaya natatakot ang dalawang bata. Madalas rin lasing siya pag-uwi niya ng bahay sa gabi. Nag titiis ako para sa kapakanan naming mag-anak.  Ako ay sanay sa hirap subalit ang mga bata ang lubos na na-aapektuhan. Kapag sinusundo ko ang aking anak sa kindergarten school ay tinatanong ako ng teacher niya (okay ka ba?). Itong panganay ko ay malambing sa teacher niya at laging nakadit. Natatakot akong masira ang aking pamilya at hindi rin ako makatulog dahil dito.

Advice:

      Ang pangbubugbog (Domestic Violence) niya sa iyo ay nakikita ng iyong mga anak, ang taong nangbubulyaw at tinatakot ang mga bata ay isang "Child Abuse". Malaki impluensya ang relasyon ninyong mag-asawa at kapaligiran sa pagpapalaki ng mga bata. Mahirap lutasin ang problemang ganito kung nag-iisa ka lamang, Papakingan namin ang iyong salaysay at maari kang kumonsulta sa sarili mong wika o (Tagalog)

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp  QRcode:

ccwjpQRコード.jpg