DV-Nalilito kung papasok sa shelter o hindi

Q. Simula pa ng baby ang aking anak ay parati na niyang naririnig at nakikita kung paano ako sigawan at saktan ng kanyang ama.  Naranasan ko rin na nahulog sa hagdan habang hawak ko siya dahil itinulak ako ng kanyang ama.  Ako ay lubhang nalulungkot dahil lagi siyang natatakot at nagkaroon ng "stress".  Ang totoo ay komunsulta na ako tungkol sa mga problema ko sa "domestic violence" (DV).  Noon pa sana nila ako  ipapasok sa shelter ng mga biktima ng DV.  Dahil nga ito ay aking problema ay natutunan kong nang i-adjust ang aking sarili sa ganitong sitwasyon, subalit ako ay naawa sa kalagayan ng aking anak.  Siya ay elementary school student pa lamang at ayon sa kanyang teacher ay "emotionally unstable", sobrang kasat at nahihirapan agad siyang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan.  Ano ba ang nararapat kong gawin?

A. Ang mabuhay sa paligid na ang ama ay gumagamit ng dahas o binubugbog ang asawang babae ay talagang nagbibigay ng "stress" sa bata.  Hindi nakapag tataka kung ang iyong anak ay "emotionally unstable".  Nararamdaman niya na siya ay walang saysay dahil  nakikita niya ang pangbubugbog na ginagawa ng kanyang ama pero hindi niya ito mapigilan, at wala rin siyang magawa upang tulungan ang kanyang ina. Maiintindihan talaga kung bakit siya ay "emotionally unstable" dahil masyadong "stressful" ang kapaligiran niya na hindi karapat dapat para sa mga bata.

Kung hindi mo kayang mabuhay o kaya ay wala kang lugar na mapupuntahan para takasan ang biolente mong asawa ay mas makabubuti na humingi ka ng karapat dapat na tulong o suporta sa ward/city office.  Subalit ang pagtira sa shelter ay mahirap kung minsan na  i-adjust ang iyong sarili sa bagong paligid na hindi naman pamilyar sa inyong mag-ina. Ang pina "stressful" para sa iyong anak ay ang pagtira sa bahay na may "domestic violence", at mas mainam na piliin mo ang lugar na kayo ay ligtas at mabubuhay ng tahimik.

Tungkol naman sa na-abusong bata (abused child) gaya ng iyong anak ng dahil sa domestic violence, ay may mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima nito. May mga kinikilalang sektor sa "child welfare" at ito ay mahalagang bagay para kapakanan ng bata .  Sila ay susuporta sa inyong mag-ina at katulong mo silang mag-iisip kung ano ang makabubuti sa inyong dalawa.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg