Na Divorce Ng Hindi Alam

Question:

     Ako ay 30 yrs. old na Filipina at may dalawang anak. Ang aking panganay ay babae (5 yrs. old ) at ang sumunod naman ay 1 year 2 months old na babae din. Sila ay mga Japanese national. Ako ay may 3 yrs. na spouse visa sa kasalukuyan.  Kami ay umuwi sa aking mga magulang na nasa Pilipinas noong nakaraang tatlong buwan. Ako ay nakatanggap ng sulat (noong isang buwan) mula sa aking biyenan lalaki sa Japan na kami raw ng aking asawa ay divorce na.  Nakapaloob din sa sulat ang record sa Family Registry (Kosekitohon) na ang custody ng mga bata ay sa aking asawa.  Wala akong  natatandaang pinirmahang Divorce Paper.  At kahit ngayon ay hindi ko iniisip na makipag divorce sa kanya.

     Ang katotohanan kaming mag asawa ay nagkaroon ng alitan. Ito ay noon pang aking ipinag bubuntis ang panganay kong anak. Siya ay umiinom ng alak at lasing na kung umuwi ng bahay.  Mayroon din mga e-mails mula sa ibang babae. Una ko itong pag bubuntis at talagang ako ay nahirapan sa aking paglilihi at lungkot din ang nangingibabaw sa aking damdamin. Sa ganitong sitwasyon at kung hindi agad nasusunod ang kanyang mga utos ay nanbabato siya ng kung ano-anong bagay. Ako ay kanyang sinisigawan na (kung hindi ka makatagal ay umuwi ka na lang sa Pilipinas). Ang pagbubuntis ko ang dahilan kaya namagitan sa aming mag-asawa ang aking mga biyenan.  Siya ay nagsisi sa kanyang mga ginawa sa akin. Ako ay pinayuhan ng aking mga biyenan na magsikap na matutunan ang pamumuhay dito sa Japan, kaya nag-aral ako ng Nippongo habang nasa paalagaan ang aking anak. Subalit kung siya ay walang pasok sa trabaho at nasa bahay lamang, at ako ay mag patulong sa kanya ay sasabihan pa niya ako ng (kaya ka nabubuhay ay dahil sa aking pagtatrabaho). Ako ay natatakot na masira ang aking pamilya kaya tiniis ko ang lahat ng ito.

     Nang aking malaman na ako ay buntis sa aming pangalawang anak ay umasa pa rin akong magiging maayos na ang aming pagsasama. Aking napatunayan na hindi siya nikikipag tulungan sa pagpapalaki ng aming anak, kaya ako ay nag desiyon na umuwi muna sa amin sa Pilipinas sa maikling panahon. 

     Noon kami ay wala dito ay Japan kanyang isinumite ang Divorce Paper ng wala akong nalalaman. Ako ay nalilito sa mga pangyayari. Maari ko bang malaman ang nararapat kong gawin?

Advice:

    Sa kaso na kung na palsipika ang iyong pirma (signature) sa Divorce Paper at ito ay naisumite nang hindi mo nalalaman. Sa Japan ay maaring humiling ng Mediation (Choutei) para maipa cancel ang Divorce Paper (Rikon Todoke). Naisagawa niya din na makuha ang custody ng mga bata at sa pamamagitan ng mediation ay maaring itong maipawalang bisa. Sa Family Court ay maiibistigahang mabuti ang tungkol sa Divorce Paper na kanyang isinumite at ang proseso nito. Aming imunumungkahi na kumuha ka ng abogado para sumuporta sa iyong kaso. Sa mga mayroon visa subalit maliit lamang ang kinikita ay maaring humingi ng tulong sa Legal Aid. At pagkatapos nito, at iba namang kaso kung inyong itutuloy o hindi ang inyong divorce ay lulutasin din sa (Choutei) sa Family Court.

    Kung may pangamba na isumite ng iyong asawa ang Divorce Paper ng wala kang pagsang ayon, at bago mangyari ito ay maaring hilingin o mag file sa ward office na hindi nila tanggapin ito, Rikon Todoke Fujuri (Non- Acceptance of Divorce Notification). Kung nais mong malaman ang pag poproseso ng dokumentong ito ay maari mo kaming tawagan sa wikang Tagalog sa Counseling Center for Women (CCW). 

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg