DV Mag-asawang Foreigners

Q. Ako at ang aking asawa ay parehong foreigner.  Kami ay kinasal at sampung taon (10 years) na naninirahan dito sa Japan.   Ang aking asawa ay mahigit ng isang taon na walang trabaho at hindi naman siya naghahanap.  Wala kasi siyang ginagawa at kahit araw pa lang, siya ay umiinom na ng alak.  Ito ay halos araw-araw.   May dalawa kaming anak.  Ako ay nagtatatrabaho mula umaga hanggang gabi para kumita ng aming ikabubuhay.  Ang perang kinikita ko ay ibinibili lamang ng alak ng jobless kong asawa.  Kapag lasing na siya ay sinasabihan niya ako ng malalaswang salita at kahit sa harap ng mga bata ay gusto niyang makipag sex.  Ako ay kanyang itulak at pipilitin kapag ako ay tumanggi.  Ang panganay naming babae ay Junior Highschool na at ayaw niyang lumipat ng ibang eskwelahan.  Kaya hindi ko rin iniisip na pumasok sa Shelter.  Nag-iipon ako ng pa konti konti para makalipat kami kahit sa maliit na apartment.  Balak ko rin na makipag divorce sa kanya.  Sa kaso ng kapwa foreigner, paano ang pag proseso o pamamaraan ng Divorce dito sa Japan?

A. Ikaw ang kusang lumabas ng bahay at kapag ang panganay mong anak na babae ay papasok pa rin sa kanya dating pinapasukang eskwelahan ay madali siyang makikita ng kanyang ama.  Nagsikap kang makaka lipat kayo ng bagong tirahan at guguluhin niya ulit kayong mag-iina ay dapat mo rin isipin na ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari.  Kung mahalaga na mananatili siya sa kanyang pinapasukang eskwelahan nakakabuti na kaagad komunsulta sa abogado, pag-alis ng bahay kaagad mag handa para sa Mediation (divorce) ninyong mag-asawa.  Sa kasong ito ang dahilan ng pag hihiwalay ninyo ay, hindi siya nag tatrabaho at ang seksuwal na pang aabuso (sexual abuse).  Ang seksuwal na pang aabusong ito ay psychological na abuso sa panig ng mga bata.  Kayong mag asawa ay parehong naninirahan dito sa Japan kaya maari kayong mag divorce ayon sa Japanese Civil Law (code) na maging batayan.  Kung matapos na ang inyong divorce ay dapat ninyong ayusin ang mga kailangang proseso (Report of Divorce) sa sarili ninyong bansa.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women 

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg