Legal Consultation at Domestic Violence

Question:

     Taong 2013 ng ako ay nagpunta ulit sa Japan para sa muli kong pag-aasawa. Ang una kong asawa ay Japanese at dalawang taon din kaming nagsama subalit hindi kami nagka-anak. Kami ay nag divorce, nawalan ako ng visa kaya napilitan akong umuwi sa Pilipinas.  Pagkatapos nito ay nakapag asawa ulit ako ng Japanese na ipinakilala sa aking ng isang kaibigan. Limang taon na siyang pabalik-balik sa Pilipinas.  Nakasundo agad niya ang aking pamilya kaya nag desisyon na din akong mag pakasal sa kanya.  Pagbalik ko dito ay agad kaming nabiyayaan ng isang anak na lalaki na three years old na ngayon.  

    Noong nag pupunta siya sa Pilipinas ay napakabait niya sa akin, subalit ng kami ay nagsasama na dito ay ibang-iba ang kanyang ugali.  Hindi pa ako masyadong marunong mag Nihongo kaya nag papatulong ako sa kanya kapag may schedule ng bakuna at check-up ang aming anak.  Subalit lagi siyang gabi ng umuwi at busy daw sa trabaho.  May mga araw din na hindi siya umuuwi sa bahay, kapag Sabado at Linggo naman ay wala din siya.  Parati din na may lihim siyang kausap sa mobile phone.  Sa palagay ko ay may iba siyang kinalolokohang babae. Pinapakiusapan ko siya na pahalaganan naman niya kami subalit sisigawan lamang niya ako "dahil sa akin kaya ka nandito", "sino ba ang nagpapakain sa iyo". Lagi niyang isinusumbat ito sa akin at kaharap pa ang aming anak. Mahigit ng isang taon niya kaming hindi binibigyan ng buwanang pang gastos.  \3,000 lamang sa isang linggo ang natatanggap ko sa kanya.  Maraming dumarating sa bahay na billing statement at iba pa mula sa opisina ng credit card.  Ako ay nag-aalala kaya nagtanong ako sa aking kaibigan.  Nangungutang daw ang asawa ko gamit ang credit card, ito ang sabi ng asawa niyang Japanese.  Wala naman akong trabaho at maliit pa ang aming anak.  Wala din maitutulong ang pamilya ko sa Pilipinas. 

    Ang masasakit na salita binibitiwan niya sa akin idagdag pa dito ang kanyang mga utang, ay talagang nag aalala ako sa kinabukasan ng aming anak.  Kapag sinasabi ko sa kanya na makikipag divorce na ako ay bayaran ko daw ang mga nagastos ko sa pag-uwi namin sa Pilipinas pati na din ang naibigay kong pera sa aking pamilya.  Hindi ako makatulog sa gabi dahil naiisip ko ang kanyang mga utang ay responsibilidad naming mag- asawa.  Ano po ba ang nararapat kong gawin?

Advice: 

     Napakahirap ng iyong kalagayan na palakihin at pangalagaan ang inyong three years old na anak dito sa Japan.  Kahit na ang mga Japanese mothers ay nahihirapan din sa pagpapalaki ng kanilang mga anak.  Mas maraming problema kang ina- aalala sa pagsasama ninyong mag asawa (ang kanyang mga utang, domestic violence DV at kung papaano na kayong mag-ina kapag kayo ay nag divorce).  Siya ay naloloko sa ibang babae sa halip na tulungan kang magpalaki ng inyong anak.  Ang ugali niya na siyang lamang ang magaling ay isang psychological na pananakit. Madalas na sinasaktan niya ang iyong damdamin.  Nangungutang din siya ng hindi mo alam samantalang halos wala kayong pang gastos na mag-ina ay economic violence.  Sa kaso kapag hindi tumutulong ang asawa sa pagpapalaki ng bata, mga bakuna at check-up ay maari kang tulungan ng public health nurse (city/ward office).  Ang problema naman tungkol sa relasyon ninyong mag-asawa ay ikonsulta mo Women Counselor  (Josei Soundan).  Tumutulong sila upang maging maayos at ligtas na makapamuhay ang mga "Single Parent".

     Ang mga batas na may kinalaman sa pera, utang at iba pa habang kayo ay nag-sasamang mag-asawa ay maari mong ikonsulta sa Hoteras at mayroon mga free legal consultation sa inyong munisipyo.  Dahil kayo ay mag-asawa kaya iniisip mo na may pananagutan ka din sa kanyang mga utang.  Ito ay kumporme sa kaso, kaya mas makabubuting gawin mo agad ang "legal consultation".  Hindi kayo nag-iisa sa inyong mga problema. Tumawag lang po kayo dito sa amin sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjpQRコード.jpg