Laban sa Nangbugbog Domestic Violence

Q. Ako ay isang babae at ang nasyonalidad ko ay _______________.  Kahapon, ako ay binugbog ng aking asawang Hapon.  Nagkasugat ako sa braso at nagkaroon ng bukol sa ulo.  Tumawag ako ng pulis at kaming mag-asawa ay kinausap ng magkahiwalay ng Pulis.  Maraming beses na itong nangyari at gusto ko sanang makulong siya pero hindi ito ginawa ng Pulis.  Sa aming bansa ang nang bubugbog ng asawa ay hinuhuli ng Pulis.  Bakit dito ay hindi ?

A. Sa kaso ng DV dito sa Japan, ang biktima ay dapat mag file ng pormal na akusasyon laban sa kanyang asawa at personal na kanyang hilingin na hulihin ito at parusahan.  Ang tawag dito ay "Shinkokuzai".  Dahil ang katotohanan ay malaman ng publiko, mayroon din itong demerit sa panig ng biktima at ang krimen ng isang miyembro ng pamilya ay malalaman.   (Halimbawa: gustong ilihim ng biktima ang pangbubugbog sa kanya, nalilito rin ang biktima kung ipapahuli niya ang kanyang asawa dahil ito ay miyembro ng pamilya at iba pa).  Ang batas ng DV sa Japan ay prebensiyon ng Domestic Violence at layunin na protektahan ang biktima.  Mahigpit din na pinagbawal ang DV.  Pagbabawal ng DV ang layunin nito nakakaiba sa batas (DV Preventive Law) ng ibang bansa na ang pocus ay ang pagpaparusa ng nangbugbog na asawa.  Subalit kung ang pangbubugbog ay talagang grabe ay baka hulihin din ito ng Pulis.  Maliban dito ang iba pang kaso ng DV ay dapat na mag file ng "letter of complaint" ang biktima at kung hindi ay hindi maaring dakpin ng Pulis ang nangbugbog.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Tel: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

 

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg