Konsultasyon tungkol sa DV dito sa Japan

Q. Ang nasyonalidad ko ay ________________ at isang babae.  Ako ay ipinakilala ng International Marriage Agency sa isang matandang Hapon at kami ay nagpakasal.   Siya ay tahimik at halos wala kaming kumunikasyon.  Hindi pa ako sanay dito sa Japan at marami pa akong mga bagay na hindi naiintindihan.  Siya ay isang dominante at mahigpit sa loob ng bahay.  Ang mga niluluto kong pagkain ay hindi daw makain ang lasa at hindi masarap kaya kaniyang itinatapon.  Hindi rin daw ako maasahan sa paglilinis at pamimili kaya wala daw akong silbi.  Iwanan ko na lang daw sa kanya ang bata at umuwi na lamang ako sa aking bansa, ito ay halos araw-araw niyang sinasabi sa akin. Kapag kinakausap ko ang aking anak ay hindi raw naiintindihan ang aking Nihongo at dito nag simula ang kanyang pambubugbog sa akin.  Ako ay hindi marunong magsalita ng Nihongo, problema din ang aking "visa extension" at marami pang mga suliranin na wala sa mga Hapon.  Maari ko bang malaman kung saan ako maaring komunsulta ng tungkol sa aking mga problema, iyong may sapat na kaalaman sa DV.

A. Para pangalagaan ang mga biktima ng DV na asawa ng Hapon ay may batas sa DV na ipinapasunod dito sa Japan.  Subalit, ang konsultasyon ay halos nasa Nihongo.  Ayon sa estatistika ng mga naging biktima ng DV dito, ilan ay mga banyagang kababaihan.  Halimbawa, ayon sa ipinalabas na bilang ng konsultasyon tungkol sa DV ng Kanagawa Prefecture noong 2011 ay umabot ng 5,725 na konsulta.  Kasali dito ay konsulta sa iba't ibang wika na umabot ng 782.  Ang multilingual na konsultasyon ay upang matulungan ang mga banyagang biktima na hindi Nihongo ang sariling wika.  Sa kasalukuyan ay may 7 na wika na maaring makatulong sa inyo.  Kasama na dito ang pag tugon sa problema tungkol sa bisa, at mga suliranin partikular na dinaranas ng banyagang biktima.  Ang multilingual na konsultasyon na ito ng Kanagawa Prefecture ay magagamit kahit saan lugar dito sa Japan.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women 

Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg