Human Trafficking sa Japan

Nasa malapit lamang o sa kabilang dagat.

Human Trafficking sa Japan

Nagkunwari ang isa niyang playmates at sumulat sa "Online Dating Website" na "Ako ay isang second year Junior High School student at naghahanap ng ka-date pagkatapos nito". Ang dahilan kung bakit siya ang napili ay dahil siya ang pinakabata sa mga playmates at paborito ng mga medyo matanda ng kalalakihan.

Ang kanyang playmate ay pumipili ng mga "customer" mula sa mga lalalaking  nakikipag-online at pagkatapos nito ay kailangan niyang pumuntang mag-isa sa hotel.

"Ang bilin sa akin ay matatangap ko agad ang bayad (10,000Yen) pag pasok ko sa hotel":  Pagkatapos nito ay ibibigay niyang lahat ang pera sa kanyang playmate.  Na "shock" siya sa mga pangyayari subalit hindi siya makatangi sa kanila at talagang natatakot rin siya kung ito ay malalaman ng kanyang mga magulang o kaya ng kanyang pinapasukan eskwelahan.

Naipagbili niya ang kanyang katawan sa mga university student at sa mga matatandang lalaki na halos ay lolo na niya ang idad.  Ang totoo ay ito ang kanyang unang karanasan sa "sex".  Pagkatapos noon ay naayos rin ang kanyang kaso.  Siya ay nakalaya sa grupo subalit siya ay dumanas na pandirihan ang kanyang katawan dahil sa mga nangyari.

Ang isa pang kaso na naging biktima ng "human trafficking" ay isang 30 yrs. old na babae na naninirahan sa Kanto area.  Siya ay may malaking pag kakautang at kailangan niyang magtrabaho bilang "hostess" para mabayaran lamang ang lahat ng kanyang utang hanggang sa idad na 19 yrs. old.

Nakilala niya ang isang kasamahan sa trabaho at nagkaroon sila ng relasyon.  Sabi ng kanyang boyfriend ay babayaran kong lahat ang iyong utang pero kailangan pag-binayaran mo ako ay may malaking "interest". Hindi talaga niya kayang bayaran ang kanyang utang kahit na magtrabaho siya araw-araw.  Naging malalala pa ang sitwasyon dahil kapag hindi siya nakapagbabayad ay sasaktan siya nito.  Nakapangalan sa boyfriend niya ang kontrata ng kanyang apartment, mobile phone at siya ay pinahirapang magtrabaho sa loob ng 10 yrs.  20,000Yen lamang ang kanyang dalang pera ng siya ay tumakas mula taong ito. Sinasabi ng mga grupong sumusuporta sa mga biktima, ay bahagi ng "exploitation" ang pag kumbinsi na matutulungan ka sa iyong mga suliranin, halimbawa din na magkaroon ng love affair, mabibiyan ng tirahan at pag "brainwash" sa kanila.

"Kasalanan mo iyan dahil napadala ka sa magaganda niyang salita" ito ang sabi ng ilang tao.  Subalit binibigyan diin ng mga supporters na ang mga biktima ay nakaranas ng pang-aabuso at walang tumutulong sa kanila.  Idinagdag din nila na talagang nangangailan ang mga ito ng seryosong pagkalinga.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg