Pagkalat ng Human Trafficking sa Kanagawa

Sexual Exploitation, Pananakot, Pandaraya at Kontrolado ng Dahas

Ang Trafficking in Persons na gumagamit ng pananakot, pandaraya at kontrolado ang sinuman ng dahas ay kalat sa buong bansang Japan.  Sa Kanagawa Prefecture, ang isang babae ay sapilitan na ibenta ang kanyang katawan.

Nang dahil sa kasong ito ay naaresto ang mga leaders ng organized crime group (Yakuza) sa paglabag sa Child Welfare Act.  Nag-umpisa ito sa salitang "Ipapakilala kita sa mapapasukan mong (trabaho)".  Noong September 2012, ang 15 yrs. old  (Junior High School) na batang babae na naglayas ng bahay ay nakipag kwentuhan sa isang batang lalaki sa YOKOHAMA station. Siya ay isinakay sa kotse.  Noong araw din iyon, siya ay dinala sa leader ng Yakuza at pinatira sa apartment ng walang trabahong lalaki na pwersahan siyang ginawang "prostitute".

Sa kabutihan palad, nagawa niyang tumakas. Siya ay tinakot na ihanda ang kanyang sarili na ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng problema.  Sa loob lamang ng 8 araw (8 days), pinuwersa siyang ibenta ang kanyang katawan sa humigit kumulang na 15 lalaki sa parking car.  Ang iba namang miyembro ng organized crime group ay nanghihikayat ng mga customers sa pamamagitan ng Online Dating Web Site.

Free dial: 0120-123-397

Tel: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

 

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg