Human Trafficking Japan

Human Trafficking Japan Mga lalaking muling naaresto dahil sa abduksyon para kumita

Sa isang adult entertainment business na pinangalanang "MIDORI" sa Osaka Yodogawa ay may mga Filipinang kinulong at pinupuwersahan na pinagtrabaho sa "sexual service".

Inaresto ng Osaka Prefectural Police Department of Security ang Manager nito at ang broker na pinaghihinalaan sa iligal na pag re-recruit ng mga babaeng ito para makapasok dito sa Japan.  Niloko sila para magtrabaho at gumawa ng "sexual service".  Itinangi ng mga naaresto ang akusasyon.

Bandang 2009-2011, nilinlang ng mga suspects ang mga Filipinang biktima na sila ay kikita ng malaki sa pagtatrabaho bilang mga hostess sa Japan.  Dahil dito sila ay nakukunbinsing pumunta dito sa Japan.

Ang mga Filipina ay bibiyahe na may dalang pekeng passport, ihahatid sila ng sasakyan sa night bar at puwersahang pinagagawa ng "sexual service".

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg