Handling of trainees

Magpapakilala ako ng mga trainees sa iyo hanggang gusto mo.  Ang taong ito ay naging leader ng Yakuza hanggang noong 2011.  Tatlong oras (3 hrs.) by car ang layo ng pabrika mula sa Osaka City at siya ay nakapag pakilala ng tatlong (3) Chinese na babae na mga Technical Intern Trainees.

Sila ay nananahi at nakatira sa isang pre-fabricated dormitory o pansamantalang tirahan na itinayo sa nasasakupan din ng pabrika. Malalaki ang mga kwarto , may mga kama at nakahilera ang mga bintana.  Makikita ang kaldero ng mga tirang tofu at Chinese cabbage sa kanilang mga lutuan.  Ipinagmamayabang sa akin ng ex-leader ng Yakuza na, ang mga trainees ay gusto palaging mag over-time.  Subalit ako ay lumaki sa turo ng Yakuza na mas importante ang "family bonding".  Ayoko silang mahirapang mabuti kaya binibigyan ko sila ng "day-off" na isang araw sa isang buwan kagaya ngayon.  Mayroon kami ngayon kainan sa loob ng pabrika na mga inihandang Chinese Food. Pero madalang kaming magpunta sa mga amusement park.  Malinis ang aking konsiensiya kaya binabayaran ko ang kanilang overtime ayon sa tuntunin.

Nagpakita pa siya sa akin ng pay slip.  Mula sa basic salary ay ibabawas ang 30,000 yen bayad sa tirahan, 15,000 yen para sa social security insyurans at 20,000 yen para sa pamamahala sa kanila.  Linis na matitirang sweldo nila ay 45,000 yen. At kung  idadagdag ang overtime pay ay makatatanggap sila ng 70,000 yen.  Ang 3 hrs. na overtime  araw-araw ay 287 yen / hr. ang bayad at ito ay napaka mura sa itinakdang minimum wage.

Idinagdag pa niya na mas mainam ang palakad ng kanyang kumpanya kumpara doon sa iba na pwersahan silang pinag tatrabaho at binibigyan lamang ng 2 hrs. na tulog o pahinga.

Ito siguro ang kanyang pamamaraan ng pagpapatrabaho sa mga trainees na kanyang itinuturing na pamilya subalit ang kanyang ipinapakitang kabutihan ay hantaran na "slavery" o pang-aalipin na akma lamang para sa mga Yakuza.