DV- Pagbawi Sa Anak

Q. Ako ay may ________________ na Nasyonalidad na babae.  Dito ako ikinasal sa Japan at dito rin naninirahan.  Ako ay kontrolado ng aking Hapon na asawa, hindi rin ako malayang nakalalabas ng bahay.  Kahapon binugbog niya ako at habang buhat ko ang aming anak para umalis sana ng bahay, siya ay sumulpot sa likuran at kinuha niya ang bata.  Pagkatapos noon ay hindi na ako nakabalik sa aming bahay.  Nakitira na lamang ako sa aking kaibigan.  Ako ay talagang nag-aalala sa aming anak kaya ako ay komunsulta sa Pulis.  Sabi sa akin ay huwag akong mag-alala at ang aming anak naman ay patuloy pumapasok sa Elementary School.  Talagang gusto kong umalis ng bahay na kasama ang aking anak subalit hindi siya pumayag kaya hindi nangyari ang aking kagustuhan.  Galit sa kanyang ama ang bata dahil binubugbog niya ako kaya dapat lamang na sa akin tumira ang aming anak.

A. Kapag nakuha ang anak ng nangbubugbog, nag-iisa lamang lumabas ng bahay ang biktima at marami ng halimbawang nangyaring ganito.  Pagkatapos nito ay kokunsulta ang biktima para mabawi ang bata at ito ay nagiging komplikado.  Ang dahilan nito ay parehong may karapatan ang mag-asawa sa pagtangkilik (custody) ng bata.  Kung ikaw ay wala ng balak bumalik sa inyong bahay ay kumunsulta ka sa abogado na may lubos na alam tungkol sa iyong problema.  Kapag kayo ay nag divorce ay didisisyonan kung sino ang magpapalaki sa bata.  Kung gusto talaga ng bata na tumira sa kanyang ina at siya ay nasa tamang gulang na para magdesisyon, ay may posibilidad na mapunta ang custody ng bata sa ina.  Tungkol sa pagpapalaki sa bata mula't noon hanggang sa kasalukuyan, kung ang ina ang nararapat na gumanap para sa ikakabuti ng sitwasyon, ito ay maaring maging batayan ng disisyon.  Sa ganitong kaso ay dapat mong ipilit na dahil sa ginawang pambubugbog o DV ang inyong anak ay psychological na naapektuhan.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg