DV- Pagbabago ng Ugali Ng Nangbubugbog

Q. Ako ay kasal sa isang Japanese at namumuhay dito sa  Japan. Ang aking asawa ay madaling magalit at pag nagalit siya ay nagwawala, binubugbog niya ako at nagsasabi ng masasakit na salita.  Kung siya ay nasa "good mood" siya ay mabait naman subalit pag siya ay nagalit ay talagang nakakatakot.  Parati rin akong nininerbyos, kaya nag iingat ako na huwag siyang magalit.  Para matigil na ang kanyang DV ay kinausap ko siya kahapon na mag pa-counseling at habang sinasabi ko sa kanya ito ay bigla na lamang siyang nagalit at binugbog niya ulit ako.  Pagkatapos nito ay nangako ulit siya na hindi na niya ito uulitin.  Subalit ito ay paulit ulit pa rin na nangyayari.  Gusto ko sanang ipa-counseling ang aking asawa.  Ano ang dapat kong gawin?

A. Inuumpisahan pa lamang ang pag-aaral ng tamang "approach" para sa mga nangbubugbog (DV), at hanggang sa ngayon ay wala pang epektibong pamamaraan tungkol dito.  Kung aaminin niya o tanggapin ang pambububog, nagsisisi, at kung siya mismo ay gustong magbago ng kanyang ugali maaari may kahihinatnan o maging epektibo.  Subalit karamihan sa mga nangbubugbog ay hindi umaamin na sila ay nangbubugbog.  Siya ay walang motibasyon para mag pa-counseling o kung mayroon man masasabi nating napakaliit.  Paano mahihikayat o kumbinsihin ang mga taong ganito na dumalo ng Counseling.  Ito ay malaking problema.  Sa ibang bansa, ang mga nangbubugbog ay hinuhuli at upang ito ay hindi na maulit ay may programa ang pamahalaan (counseling) upang sila ay magbago ng pag-uugali at sila ay sapilitang dapat na sumunod.  Nakalulungkot subalit wala pang ganitong programa dito sa Japan.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg