DV Inbalidong Paghihiwalay

Q. Ako ay may _____________ na nasyonalidad na babae.  Patuloy pa rin akong nagtitiis ng pakikisama sa asawa kong Hapon.  Mula pa noon hanggang sa ngayon ay dumaranas ako ng pambubugbog at mental/emotional na pang-aabuso (DV) mula sa kanya.  Maraming taon din na siya ay nagkaroon ng kaugnayan sa iba't ibang babae.  Hindi rin siya nagbibigay ng mga pang gastos sa bahay.  Mag-isa lang niyang ginagastos ang kanyang suweldo, at lagi siyang lumalabas.  Nagkasakit ang aking magulang at upang maalagaan ko umuwi ako sa aking bansa ng ilang buwan.  Hindi natuwa ang asawa ko sa ginawa ko.  Nang ako ay bumalik dito sa Japan, ako ay nagulat dahil umalis ang aking asawa dala ang kanyang mga gamit.   Tinanong ko ang aking anak na lalaki at sumagot na may ibang babae ang kanyang ama at baka doon nakatira.  Ako ay talagang nagulat dahil ako ay kanyang diniborsyo ng hindi ko alam.  Nalaman ko rin na siya ay nagpakasal ulit sa isang batang babaeng taga ibang bansa.  Natatandaan ko halos tatlong taon na ang nakalipas na pinipilit niyang pasulatan ang Divorce Paper subalit alam kong hindi ko natapos iyon noon.   Sa ganitong pagkakataon ay kanyang mag-isang ipinasa, ano ba ang dapat kong gawin?  Hindi naman ako talagang pumayag magipag divorce sa kanya, at kinuha rin niya ang custody ng aming anak.

A. Sa kaso ng ikaw ay na divorce ng walang alam, halimbawa kahit ikaw ay pumirma noon, mga mahalagang bagay tungkol sa custody ng bata, suporta sa pagpapalaki sa bata, sa mga ari-arian, at kompensasyon at iba pa ay hindi ninyo napag-usapan at pati rin ng ipasa niya ang Divorce Paper na wala kang planong makipaghiwalay sa mga dahilan nabanggit ikaw ay maaring magsampa ng kaso sa korte para mapawalang bisa ang inyong divorce.  Kumunsulta ka sa Hoteras para mabigyan ka ng abogado na dalubhasa sa kaso ng "Divorce".  Pagkatapos magiging inbalido ang inyong divorce, kayo ay magiging legal na mag-asawa ulit, at magiging inbalido rin ang pag papakasal niya sa ibang babae.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg