DV- Divorce at Pagpapalit ng Status of Residence

Q.  Ako ay isang babae at ang nasyonalidad ko ay ______________.  Iilan sa mga kaibigan ko na may asawang Japanese ay naghiwalay dahil sa Domestic Violence (DV). Pagkatapos nilang mag hiwalay ay mayroon silang long term visa at dito nila pinapalaki ang kanilang mga anak na Japanese. Ako rin ay nag iisip na makipag divorce sa aking asawa dahil sa DV subalit wala akong anak na Japanese.  Kapag kami ay divorce na, ako ba ay maaring makakuha ng long term na visa?  Subalit, 7 taon na ako dito naninirahan sa Japan at ang visa na hawak ko ay patuloy na "Spouse of Japanese".  Sa ngayon ay may 3 taon akong visa na "Spouse of Japanese". Ako ay mahigit 3 taon nang nagtatrabaho sa isang pabrika na gumagawa ng "obento", 5 beses sa isang Linggo, 8 oras araw-araw ang aking trabaho at kumikita ako ng \180,000 sa isang buwan.

A.  Pagkatapos ng divorce at makuha ang custody ng Japanese na bata, ay maraming mga foreigner na ina ang nakakakuha ng long term na visa para sa pag papalaki sa bata.  Dahil nga ang legal na magpapalaki (guardian) sa Japanese na bata ay kailangan at ito ang malaking dahilan.  Sa kaso kung walang Japanese na anak ang foreigner na babae at siya ay nakipag divorce, ay mawawala ang kanyang "Spouse of Japanese" na status of residence o visa.  Ang mga nakakakuha ng long term na visa ay madalang lamang. Subalit ito ay hindi imposible.  Ito ay posible sa taong may matatag na trabaho dito sa Japan, kumikita ng mabuti, at talagang nagbabayad ng buwis (tax).  Ang mga bagay na ito ay malaking dahilan para manatili ng matagal dito sa Japan.  Ang pagkakaroon ng matatag na pamumuhay dito sa Japan ay mahalaga at kailangan din na ipaliwanag mong mabuti na DV ang dahilan ng inyong divorce.  Sa ganitong sitwasyon ay maari kang komunsulta sa mga grupo na tumutulong sa mga foreigners, at mga abogado na may maraming karanasan sa mga ganitong kaso.  Makabubuti rin na agad kang makipag ugnayan sa kanila.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg