Divorce at anak

Question:

Ako po ay 38 years old at single mother na Filipina. Noong isang taon ay nag divorce kami ng asawa kong Japanese na ang dahilan ay Domestic Violence (DV).  Nakuha ko ang custody ng dalawa kong anak na parehong nasa primary school (shogakko). Ang aking panganay ay lalaki nasa grade six (rokunensei)at ang bunso naman ay babae na grade three (sannensei). Ako ay permanent resident at Japanese naman ang aking mga anak kaya wala kaming suliranin sa status of residence (zairyushikaku). Para kami makapamuhay na mag-iina ay tinutulungan kami ng livelihood assistance o seikatsu hogo. Kami ay nangupahan ng apartment na malayo sa dati kong asawa. Lumipat din sa ibang eskwelahan ang mga bata at nairaos kong lahat ito sa tulong ng kawani ng munisipyo.

   Sa wakas ay makapag umpisa na kaming mamuhay na ligtas na mag-iina, subalit ako ay hindi Japanese kaya kinakabahan ako kung paano palalakihin at pangangalagaan ang aking mga anak. Ako ay nagkaproblema sa aking panganay dahil tuwing umaga ay nagdadahilan siyang masakit ang kanyang ulo, tiyan at iba pa kaya nag-aabsent siya sa school. Kapag hindi siya makakapasok ay tumatawag ako sa kanyang teacher dahil alam ko naman na patakaran ito ng school sa Japan. Ako ay nag-aalala dahil siya ay grade six na, mahihirap ang mga aralin at madalas pa siyang absent sa klase. Pagkatapos kong tumawag sa teacher niya ay masigla naman siya sa bahay sa buong maghapon. 

 Bumisita ang kanyang teacher sa amin at aming pinag-usapan ang tungkol sa aking anak. Ayon sa kanyang teacher ay wala namang pananakot (bully) na nangyayari. Kahihiwalay ko lamang sa aking asawa at sinabi ko din ang sitwasyon niya doon sa dati niyang school. Naintindihan naman ng kanyang teacher na ako ay nasa adjustment period bilang isang single mother. Balak ko na din na maghanap ng trabaho kahit part - time lang para habang sila ay nasa eskwelahan ay may kaunti akong pinagkakakitaan.

 Pagkatapos nito ay umasa ako na araw-araw na siyang papasok subalit patuloy pa din ang pag-absent niya sa school. Ano po ba ang nararapat kong gawin?

Advice:

  Maraming mabibigat na pangyayari at pagsubok ang dinanas ninyong mag-iina noong isang taon na talaga namang napakahirap nito. Mainam naman at wala kang problema tungkol sa iyong visa at nakaalalay sa inyo ang seikatsu hogo para makapamuhay kayo ng maayos dito.

   Ang kinokonsulta mo ngayon ay tungkol sa pag-aaral ng grade six mong anak. Ang primary school sa Pilipinas ay maraming kaibahan dito sa Japan.  Mahirap talaga dahil kayong mag-iina ay nasanay na sa dati niyang school, sa teacher at mga kaibigan. Ngayon ay lumipat siya ng bagong eskwelahan, at nabago din ang inyong kapaligiran. Kahit na sa tingin mo ay mahusay ang batang mag Nihongo ay nakakaranas din ng stress sa pagpasok sa school. Ito ay karaniwang nangyayari sa maraming bata. Kung nag divorce ang mga magulang dahil sa domestic violence (DV) at iba pa, ay may mga batang tinitiis ang kanilang damdamin at problema upang huwag nang maging pabigat sa kanyang ina.  Palakihin mo sila sa ligtas na kapaligiran na puno ng pagmamahal. Hindi din maiiwasan na maraming problemang kang haharapin. Wala naman magagalit sa iyo kaya huwag kang masyadong mag-alala. Malaking tulong ang iyong pakikipag ugnayan sa kanyang teacher. Maliban sa kanyang class adviser ay maari ka din komonsulta sa school counselor, ito ay depende sa eskwelahan. Dapat mo din tandaan na importante na bigyan mo ng oras at pakinggan mabuti ang mga sinasabi ng iyong mga anak. Ang bawat ward office ay may kanya-kanyang section na sumusuporta para lutasin ang problema tungkol sa bata. Tungkol naman sa trabaho ay maari kang komunsulta sa "Hello Work". Kung kayo ay mga katanungan ay maaring kayong tumawag sa amin sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg