Demanda sa Hindi Nabayaran Sahod ng Sri Lankan

Dalawang lalaking Sri Lankan national ang hindi pina sweldo sa loob ng kalahating taon (6 months) maliban sa 2,000 yen day na ibinigay sa kanila para sa pagkain.  Sila ay nag file ng demanda laban sa recycle company na bayaran sila ng 2,940,000 yen para sa kanilang unclaimed salaries.  Ayon sa abogado, ang kasong ito ay maituturing na "trafficking in person", maraming nangyayari na pinahihirapan mamuhay ang mga biktima at hindi sila pinapasweldo ng tama.

Sina Ranashinga Mudita (37 yrs.old) at Amarashinga Oshanta (43 yrs.old), noon sila ay nasa Sri Lanka pa lamang  ay sinabihan sila ng isang lalaking Japanese recruiter na (sa 3 yrs. ninyong working visa ay maaring kayong kumita ng 8,000 yen/day). Pareho silang nagbayad ng Rp.1,800,000 na ang katumbas ay 2,600,000 yen bilang recruitment fee subalit walang silang natanggap na resibo.  Ang perang ito ay hiniram lamang nila sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sila ay pinagtrabaho maghiwa ng mga sariwang isda (sashimi)  nang hindi man lamang pinapirma sa employment contract.  Sila din ay pwersahang pinag trabaho na mag-hanap ng rare metals mula sa mga i-scrap na TV at refrigerator iba pa.  Maliban sa araw ng Linggo at kapag umuulan sila ay pinag tatrabaho ng 10 oras at binabayaran lamang ng 2,000 yen (para sa pagkain).

Sinabi ni Mr. Mudita na siya ay nakikipag komyunikasyon sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng internet subalit siya ay lubhang nag-aalala tungkol sa kanyang mga perang inutang. 

Ipinahayag ng abogado na (walang employment contract at mababa sa itinalagang minimum wage ng prefectura na 725 yen/hr., at ito ay maiituturing na trafficking in person). Silang dalawa ay kasapi ng Nihon Rodou Hyougikai Ken Honbu.

At sana ang mga katulad nitong kaso ay makatawag ng malaking social concern sa pamamagitan ng pandinig sa korte, dagdag pa niya.