Custody ng Bata

Question: 

     Ako ay may tatlong anak (9,5 at 3 yrs. old). Nagpakasal ulit ako sa Japanese at sa kasalukuyan ay may 3 yrs. na "spouse visa". Lalaki ang panganay ko sa una kong asawa at Japanese din ang nasyonalidad. Sugarol at nagkaroon ng maraming utang kaya kami nag divorce ng una kong asawa. At pagkatapos nito ay umuwi kami pansamantala sa Phils. May nagpakilala sa akin dito sa pangalawa kong asawa at nakabalik ulit kami dito sa Japan. Sa aming pagsasama ay nagkaanak pa ulit ako ng dalawa. Nasa panahon ako ngayon ng pagpapalaki ng aking mga anak at talagang napakahirap para sa akin. Wala naman akong problema sa pinansyal, subalit kapag magulo ang aking panganay ay lagi niya itong binabatukan sa ulo. Lalo na kapag siya ay naka-inom ay para siyang ibang tao at nagiging marahas. Nakikita ito ng dalawa niyang kapatid na babae at nag-iiyak sa takot. Sabi niya ay mag divorce na kami, at umuwi na lang kaming dalawa ng panganay ko sa Phils. Gusto ko na rin siyang hiwalayan at kami na lamang mag-iina (kasama ang tatlo kong anak) na mamuhay dito sa Japan. Komunsulta ako sa aking kaibigan at sabi niya, ang employment history ko lang daw ay entertainer at mahihirapan makahanap ng trabaho. Wala akong trabaho sa ngayon at wala rin kinikita. Kaya pag kami daw ay nag divorce ay sa asawa ko mapupunta ang mga bata. Hindi ko alam kung ano ang makabubuti sa aming mag-iina.

Answer: 

     Kung gusto mo na talagang makipag divorce sa kanya dahil hindi mag tugma ang inyong desisyon at pananaw sa buhay. Pagkatapos ng divorce at maging single mother na, at sa kaso na kung kulang ang kinikita ay may ibat-ibang "public welfare assistance" na makatutulong sa inyong pamumuhay. Matutulungan ka rin na humanap ng trabaho. 

     Kung kayo ay magkahiwalay na ng tirahan ay maari kang humiling sa Family Court ng "Mediation" o Choutei sa Niponggo. Hindi lamang pinansyal ang basihan kung kanino mapupunta ang "custody" ng mga bata.

     Ang pinaka mahalaga ay kung papaano mapapabuti at ligtas kayong mabubuhay na mag-iina. Maari kang komunsulta sa amin sa (Counseling Center for Women) tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa batas at public welfare assistance.

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp  LINE  QR code:

ccwjpQRコード.jpg