Child Visitation

Question:

   Ako po ay Filipina na may tatlong anak 8 yrs.old na lalaki at 6 years old na kambal at parehong babae.  Permanent resident ang aking visa status at isang Single Mother. Three years ago ay napagkasunduan namin mag-asawa na mag divorce, (pirmahan at ipinasa ang Divorce Paper sa munisipyo) o Divorce by Mutual Agreement (Kyougi Rikon). Napunta sa akin ang custody ng mga bata. Ang dati kong asawa ay isang empleyado sa kompanya subalit mahilig siyang mag sugal at pachinko. Halos wala na siyang oras sa amin na kanyang pamilya.  Marami siyang utang kaya hindi siya nagbibigay ng pera para sa aming mga gastusin at pangangailangan. Parati kong sinasabi sa kanya na dapat mo naman isipin ang kinabukasan ng ating mga anak. Subalit sisigawan niya ako na siya ang nagtatrabaho kaya huwag akong mag reklamo at walang pakialam. Natatakot ang mga bata kapag kami ay nag-aaway na mag-asawa.  Ito din ang dahilan na hanggang ngayon ay laging umiihi sa higaan ang panganay kong anak. Kaya ako nakipag hiwalay sa kanya ay upang pangalagaan ang aming mga anak. Mahal ng biyenan kong babae ang kanyang mga apo. Nagpadala pa nga siya ng mga gamit na kakailanganin sa pagpasok sa grade one ng aking panganay. Tumawag din ang dati kong asawa na gusto niyang makita ang mga bata. Subalit kong naiisip ko ang kanyang paninigaw ay nag-aalala ako sa mga bata kaya ayaw kong magkita silang mag-aama. Kaya hindi ko na lamang pinansin ang kanyang mga tawag.   

     Papasok na sa primary school ang aking kambal na anak at nag-aalala ulit ako na tatawag na naman ang aking asawa at biyenan para makita ang mga bata.  Sa pagkakataon ito, sila ay kumuha ng abogado para mabisita talaga ang mga bata . Ano po ba nararapat kong gawin? 

Advice:

      Ayon sa batas dito sa Japan, kapag nag divorce ang mag-asawa ay didisisyunan din kung kanino mapupunta ang custody ng bata (sa ama o ina).  Pag-uusapan din nila kung sino ang mag-papalaki.   Kadalasan sa mga naghihiwalay, gaya ng iyong dating asawa ay humihiling at nag-iisip ng paraan kung paano mabibisita ang mga bata.  May mga pagkakataon na hindi kayo magkatugma ng opinyon ng dati mong asawa. Sa ganitong sitwasyon na kahit kayo ay nag divorce na ng ilang taon ay maari mong hilingin sa Family Court na pag-usapan ninyo ang tungkol sa "Child Visitation".  Ang dati mong asawa ay may abogado kaya mas makabubuting komunsulta ka din sa abogado tungkol sa "Child Visitation".

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women.

Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp QRcode:

ccwjpQRコード.jpg