Child Abuse - Chain Reaction by Generation

Q. Dahil sa international marriage ako ay pumunta dito sa Japan at ngayon ay isang housewife.  Ang trabaho ng aking asawang Hapon ay sa ibang bansa at kadalasan na nakadestino siya doon.  Kahit nandito siya sa Japan ay hatinggabi na rin siya umuuwi at wala rin oras kung kailan siya nasa bahay.  Noon binata pa siya ay nadestino siya sa aming bansa at pagkatapos nito ay bumalik siya dito sa Japan ,at kami ay nagpakasal.  Subalit unti unti siya ay nagbago.

Bago kami nagpakasal ay nagtapos ako ng college sa aking bansa at nagtrabaho sa isang kompanya. Pagdating ko dito sa Japan ay agad akong nabuntis.  Sa ngayon ay may anak akong (7 months old) na pinapalaking mag-isa.  Ang trabaho ng aking asawa ay may kinalaman sa IT at parating siyang busy.  Kaya wala siyang oras para tumulong sa pag-papalaki ng aming anak.  Halos natutulog lang naman siya kapag walang pasok sa trabaho.

Kumunsulta rin ako sa kanya tungkol sa aming anak subalit hindi siya interesado at kahit ano ang sabihin ko ay hindi siya sumasagot.  Hindi rin agad nakakatulog ang aming anak.  Hindi rin siya makakain ng baby food kaya naiinis ako.  Paminsan-minsan ay talagang nauubos na ang aking pasensiya at ako ay natatakot.  Ako ay lumaki sa isang masayang pamilya at walang naranasan  o natatandaan trauma ng "child abuse".

A. Sino ba talaga ang nag paparusa (child abuse) sa isang bata. Base sa aming mga natanggap na kaso ang mga taong naging biktima ng "child abuse" ay ginagawa rin nila ito sa kanilang nagiging anak.   Ayon sa pinalabas na statistic report ng Tokyo Metropolitan Government , Bureau of Social Welfare and Public Health tungkol sa (chain reaction of child abuse by generations) ay mababa sa 10% ang naging resulta ng inbestigasyon .  Ang kadalasan na nagiging problema ng pamilya na humahantong sa "child abuse" ay;

  1. Pinansyal na problema
  2. Nagpapalaki ay single parents
  3. Prolemang mag-asawa at hindi pagkakasundo
  4. Pagod ng katawan at kalooban sa pagpapalaki sa bata
  5. Paghiwalay sa pamilya, kamag-anak, kapit-bahay at mga kaibigan

Kung titignan ang resulta ng statistics na mga posibleng maging problema nito ay mula 1-5, na may malaking epekto sa "child abuse".  Ang bata ay nakakaramdam ng takot at nagiging mapag-isa.  Ito ay may malaking inpluensiya sa kaso ng "child abuse".  Subalit may mga taong give-up na sa pagpapalaki ng bata dahil may mga bagay na hindi naging maayos ayon sa kanilang plano.  Kahit pa sabihin na sila ay walang problemang pinansyal at may masayang pamilya. Kung tayo ay pagod, may posibilidad na maging hysterical, nagiging malupit sa mga ginagawa ng bata at kanyang pag-uugali.  Kahit na hindi natin ito pangkaraniwan nararamdaman. Maaring ang pinagmumulan ng "child abuse" ay tayo ay nagiging sobrang sensitibo at ang lahat ng bagay ay tayo ang may kasalanan.

Ikaw ay hindi nag-iisa at may ibat-ibang suporta mula sa gobyerno o sa mga NGO na maari mong hingan ng tulong.  Maari ka rin na tumawag sa "Helpline" kung nais mong mag-pa counseling.

Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maari mo kaming tawagan sa Counseling Center for Women

Free dial: 0120-123-397

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg