Problema sa Biyenan - tagalog

Question:

Lima ang miyembro ng aking pamilya. Ang asawa kong Japanese (55 years old), mga anak (babae na 16 years old, lalaki 12 years old), biyenan babae (80 years old) at ako naman ay (45 years old). Ako ay naman ay permanent resident kaya walang problema sa aking residence status. Subalit ako ay may mabigat na suliranin tungkol sa aking asawa at biyenan.

  Noong isang taon ang aking biyenan ay na stroke. May ate at batang kapatid na lalaki ang aking asawa, gayunpaman dahil siya ang panganay kaya kinuha niya ang aking biyenan upang kami na ang mag-alaga sa kanya.

Mula pa noon ang asawa ko ang nagdidisisyon ng lahat at hindi man lamang niya tinatanong ang aking opinyon. Pinaubaya din niya sa akin lahat ang pagpapalaki sa aming mga anak. Tutulong lamang siya ng konti kung talagang may problema sa eskwelahan ang mga bata. Ang pag-aalaga sa aking biyenan ay bukal sa aking loob dahil siya ay aking kapamilya. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado kaya ang pag-papakain at pag-papaligo sa kanya ay aking gawain. Nitong nakaraan ilan buwan ay nawalan ng pera ang aking biyenan at ako ang pinagbintangan at sinabing [Nawala ang pera sa aking wallet, kinuha mo di ba.] habang ako ay kanyang hinahampas at sinisigawan.  Pagdating galing sa trabaho ng aking asawa ay aking sinabi ang mga nangyari subalit tahimik lamang ang aking biyenan kaya hindi siya naniniwala.  Natatakot din ang mga bata sa lola nila kapag nagsisigaw kaya lumalayo sila dito. Naging maiinitin din ang aking ulo at laging pagod na pagod, nawalan na din ako ng panahon na pakingan ang aking mga anak. Sinabihan pa ako ng aking asawa na [Lahat ng tungkol sa bahay ay responsibilidad mo.] kaya wala ako mapaghingahan ng aking mga suliranin. Ang malamig na tugon ng aking asawa at ang pananakit ng aking biyenan ay napakasakit sa aking damdamin.

Advice:

Napakahirap magpalaki ng mga teen-agers na mga anak habang nag-aalaga ng biyenan sa bahay. Masakit din sa kalooban na parating ang asawa mo lamang ang nag didisisyon ng lahat at hindi iginagalang ang iyong opinyon. Tungkol naman sa welfare assistance sa Japan at kung hindi mo ito alam ay patuloy kang naghihirap sa pag-aalaga sa iyong biyenan ay mapanganib para sa iyong kalusugan at damdamin. Ang "Bur n out" na gaya nito ay naging problemang pang lipunan na din.

Sa Japan para mapangalagaan mabuti (physically at psychologically) ang mga senior citizens ay may welfare assistance silang itinatag. Ito ay hindi lamang para sa mga Japanese kundi pati na din mga foreign nationals na naninirahan dito ay maaring komunsulta. Makabubuting komunsulta ka sa welfare consultation window sa inyong city/ward office. Para sa mga nahihirapan magpaliwanag sa Nihonggo at hindi nakikipagtulungan ang asawa, sa ganitong sitwasyon ay hahanap ng interpreter ang women counselor kaya makabubuting makipag-ugnayan sa kanila. Hindi alam ng iyong asawa ang mga totoong pangyayari kaya mas mainam na direkta kang makipag-usap sa kanila at iparating ang mga tamang impormasyon. Ang iyong nararandaman, araw-araw na kondisyon (physical at psychological) ng iyong biyenan, sitwasyon ng iyong pamilya, tirahan at pagpasok niya sa ospital, patuloy na gamutan at kung saan ospital ay dapat mong ipaalam sa kinauukulan. May mga volunteers na maari nilang ipakilala at umalalay sa iyo na malapit sa inyong tirahan. Maraming dalubhasang staff na in-charge para suportahan ang mga senior citizens at handang tumulong. Mayroon din silang sistema kung paano masusuportahan ang iyong pamilya. Kinakailangan lamang na makipag ugnayan ka sa kanila.  Huwag mong kayanin mag-isa ang lahat at mangyari kumonsulta ka lamang dito sa amin sa Counseling Center for Women (CCW).

Free dial: 0120-123-397

Cell phone: 090-8001-4695

Tagalog: Lunes, Martes, Huwebes

Oras: 10:00 ~ 17:00

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg