บริการสายด่วนด้วยภาษาต่างประเทศ

ให้คำปรึกษาปัญหาแก่สตรีชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รับปรึกษาด้วยภาษาไทย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  ภาษาสเปน  ภาษาโปรตุเกส  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น

โดยให้คำปรึกษาแก่

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

สตรีชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากคู่สมรส(ดีวี DV)

สตรีชาวต่างชาติที่มีปัญหากับเรื่องความขัดแย้งกับคู่สมรสหรือกับญาติพี่น้องของคู่สมรสจากการแต่งงานกับคู่สมรสต่างสัญชาติ

สตรีชาวต่างชาติที่มีปัญหากับเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือทรมานเด็ก

สตรีที่เลี้ยงลูกเองคนเดียวจากการที่ไม่มีพ่อเด็กหรือตัวเด็กเองที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ กฎหมาย และเรื่องสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น

Free dial: 0120-123-397

โดยให้บริการ ตั้งแต่ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  10น. - 17น.

ccwjp LINE QR code:

ccwjpQRコード.jpg